Yapılmakta olan kız öğrenci yurdumuzla ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şb. 2050195
Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şb. 1549857
T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 50641533-5001
Sivas Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları Hizmetinizde
SİVAS'IN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
Abdulkerim Bin Abdullah El-Vaiz Es-Sivasi (....–1633)
Din bilginidir. Sivasta doğdu ve Hicri 1049 yılında öldü. El-Camü-n-Nüfus adlı telif bir eseri vardır.
Abdullatif Şener (Doç. Dr.)
YILDIZELİ - 1954 yılında Yıldızeli'nde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1977 yılında bitirdi.
Abdülahad Sivasi (....-1645)
Hicri 1061 yılında vefat etmiştir. (Muhabbet-ül-abdi lirabbihi, divan-üs Soffiyye, Şurutu-talebil-İlmin-Nafi) adlıtelif eserlerindendir.
Abdülkadir Gulami (1854-1886)
Mur Ali Baba'nın büyük oğludur. H.1273 yılında Sivas'ta doğmuştur. İlk tahsilini babasından ve Altınoğlu Mehmed Efendi'den aldığı derslerle tamamlamıştır.
Abdülmecid Bin Muharrem Es-Sivasi (1563-1639)
Din bilginidir. Sultan III.Mehmed'in davetine uyarak İstanbul'a gelmiştir. Hicri 1049 yılında vefat etmiş ve Eyüp'de Nişancı Dergahına defnedilmiştir.
Ahi Emir Ahmed (1244)
Eldeki bilgilere göre H.660 veya 662 yıllarında doğduğu tahmin edilen Ahi Emir Ahmed muhtemelen Horasan'lıdır. Daha sonra Anadolu topraklarına intikal ederek önce Bayburt'ta yerleşmiş, sonra Sivas'ta karar kılmıştır.
Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi (.....–1384)
1384 yılında vefat eden Ahmed Bin Abdullah, bilgin ve erdemli bir zat olup, hekimlik yapmıştır. (İksir-üs-sade, Et-Tercih, Şerh-üt Tenkih) önemli telif eserlerinin yanında bir de Divan'ı bulunmaktadır.
Ahmed Bin Mahmud Es-Sivasi (....–1387)
Sivas'ta doğmuş ve Hicri 803'de vefat etmiştir. Dini ilimler sahasında tanınmış olup, önemli telif eserleri şunlardır. (Risalet-ün Necat), (Riyad'ul İrhad), (Şerh-u Feraiz-u Sıraciye), (Uyun-u Tefasir).
Ahmet Turan Alkan
1954 yılında Sivas'ta doğan Alkan, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1978 yılında SBF'nin İdare ve Siyaset Bölümü'nden mezun oldu. Bu esnada Sivas'ta üç yıl süreyle mahalli gazetelerde çalıştı. Çeşitli dergilerin yayınlanmasına katkıda bulundu. 1980 yılında askerlik hizmetini Tatvan ilçesinde yedek subay olarak yerine getirdi. Üç yıl serbest çalıştıktan sonra 1985'de Cumhuriyet Üniversitesi'ne girdi.
Aşık Veysel Şatıroğlu
Veysel Şatıroğlu, 1894’te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Babası “Karaca” lakaplı, Ahmet adında bir çiftçidir. Veysel’in doğduğu sıralar, çiçek hastalığı Sivas yöresinde etkisini çok şiddetli gösteriyordu. Çiçek yüzünden Veysel’den önce, iki kız kardeşi yaşamlarını yitirmişti.
Behram Paşa (16.YY.)
Sivas'a büyük hizmetleri olan Behram Paşa, Osmanlı Saray Mektebi Enderundan yetişmiştir. Sultan II.Selim B.Murad Han'ın zamanı idaresinde çalışkanlığı ve kabiliyeti ile yükselmiştir.
Cemal Ã?evik (Prof. Dr.)
Prof. Dr. Cemal Çevik 1952 yılında, Yıldızeli’nde doğmuştur. İlk ve ortaokulu Yıldızelinde okuduktan sonra lise eğitimini Sivas 4 Eylül Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi’nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlük ünvanlarını Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı’ndan almıştır.
Sayfalar: 1 |
ANKARA SİVASLI DERNEKLER FEDERASYONU
Dergi arşivimize Altıncı Şehir'in  5. sayısını da ekledik.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sivas tanıtım filmini buradan seyredebilirsiniz.
Sivaslılar Bilgi Bankası'na kaydolun Sivas'la ilgili tüm gelişmelerden ve dernek etkinliklerinden sürekli haberdar olun.
Başarılarıyla hepimizi sevindiren Sivassporumuzla ilgili haberler, puan durumu ve fikstür için tıklayınız.
Sürekli genişleyen türkü arşivimizde sevdiğiniz bir türkü mutlaka vardır.
Sivas'tan son haberler için SRT canlı yayına bağlanın.
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardimlasma Dernegi, Ankara 2007