Yapılmakta olan kız öğrenci yurdumuzla ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şb. 2050195
Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şb. 1549857
T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 50641533-5001
Sivas Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları Hizmetinizde
KIZ ÖĞRENCİ YURDU VE SİVAS KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ


FOTOĞRAFLI BROŞÜR İÇİN TIKLAYINIZ (PDF)


GİRİŞ
Ülke kalkınmasında hedeflenen düzeye ulaşabilmek, ancak insanımızın eğitilmesi, eğitimli insan gücümüzün etkin ve verimli kullanılması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle eğitim ve öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların çözüm noktasında kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir.

Bilindiği üzere, gerek devlet yurtlarının mevcut talebi karşılamakta yetersiz kalması ve gerekse özel yurtların kar amaçlı uygulamaları nedeniyle barınma konusu, Ankara’da eğitim yapan tüm üniversite öğrencilerinin en önemli sorunu haline gelmiştir. Bizler Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak bu ihtiyaca imkanlarımız ölçüsünde katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Son zamanlarda Sivas ve ilçelerinden üniversiteyi kazanarak Ankara’ya gelen öğrenci sayısında önemli ölçüde artış görülmüştür. Erkek öğrencilerimizin barınma sorunları mevcut yurdumuz marifetiyle kısmen de olsa karşılanmaktadır. Ancak başkentimizdeki kız öğrencilerimizin barınma ve yurt ihtiyaçları her zaman gündemimizde olmuştur. Bu konu öğrenci aileleri aracılığıyla bir taraftan Sivas Erkek Öğrenci Yurdu idaremize diğer taraftan dernek yöneticilerimize çeşitli şekillerde intikal ettirilmiştir. Böyle bir hizmeti yerine getirmek için kendilerinde sorumluluk hisseden dernek yöneticilerimiz konuyla ilgili girişimlerde bulunmuşlardır. Yapılan araştırmalar sonucunda amacımıza uygun olarak bulunan arsa Sayın Valimiz Dr. Hasan CANPOLAT’ın girişimleri sonucunda Sivas İl Özel İdaresi tarafından derneğimize tahsis edilmiştir. “Tarih ve Kültür Şehri” olan Sivas’ın aynı zamanda bir “Eğitim Şehri” olabilmesi için yaptığı çalışmalarla çok ciddi projelere imza atan Sayın Valimize tahsis işlemleri konusunda gösterdikleri duyarlılık ve desteklerinden ötürü bütün Sivaslılar adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Valimizin ciddi katkılarıyla yıllardır üzerinde durulan 1. 2 trilyon tahmini maliyetli bir projenin de ilk adımı atılmış bulunmaktadır.
Gelinen bu noktada, söz konusu projenin hayata geçirilmesi için Sivas’a ve Sivaslı’ya hizmet noktasında kendilerini sorumlu hisseden iş adamlarımıza, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşmektedir. Dernek yönetimi olarak bizler, bu projenin her aşamasında atılan adımları takip ederek, bütün Sivaslılar’ın maddi ve manevi desteklerini alarak bu ulvi görevi yerine getirmek için ter türlü çabayı göstermeye hazırız.

Şehrimizin geleceğine ve eğitim dünyasına potansiyel beyinler kazandırmak için başlattığımız bu projeye tüm Sivaslılar’ın sorumluluk bilinci ve heyecanla her türlü desteği vereceği konusunda inancımız tamdır. Bu amaçla, tarihi bir misyonu üstlenen Sayın Valimiz Dr. Hasan CANPOLAT başta olmak üzere Sivas Valiliği’ne ve Sivas İl Özel İdaresi’ne verdikleri destek ve öncülükten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

PROTOKOL İMZA TÖRENİ
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Sivas İl Özel İdaresi arasında Kız Öğrenci Yurdu yapımı için tahsis edilen arsanın devri ile ilgili protokol Sayın Valimiz Dr. Hasan Canpolat ile Dernek Başkanımız Sayın Doğan Ürgüp arasında 20 Haziran 2006 tarihinde imzalanmıştır.

BU İHTİYAÇ NEREDEN DOĞDU?
- ÖSS sıralamasında Sivas, 2005 yılında, sözelde 5., sayısalda ise 29. sıraya yükselmiştir.
- İlimizden her yıl Ankara'ya yaklaşık 1000 öğrenci gelmekte ve bunların büyük çoğunluğunun güvenilir bir barınma ortamına ihtiyacı bulunmaktadır.
- Gençlerimiz sosyal ve kültürel uyum konusunda sorunlar yaşamaktadır.
- Öğrencilerimizin ayni ve nakdi sorunlarına katkı sağlanması için bir buluşma noktasına ihtiyaç vardır
- Hemşehrilik bağlarımızın ve geleneksel değerlerimizin güçlendirilmesi gerekmektedir.
- Sağlanan katkının Sivas'a geri dönüşü dikkate alınmalıdır.
- Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Sivas ile Ankara arasında bir bağlantı merkezi olacaktır.

VİZYONUMUZ
Bu ve benzeri eğitim kurumlarının ülkeye kazandırılarak, Türk eğitim dünyasında Sivaslıların daha etkin yer alabilmesini sağlamak.

MİSYONUMUZ
Yüksek öğrenim kademesindeki gençlerimizin eğitiminde barınma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için, çağdaş ülkelerdeki yurt anlayışına ve standartlarına uygun, konforlu bir eğitim ve kültür merkezi kurmak.
Derneğimizin nihai amaçlarından en önemlisi, tahsilde bulunan öğrencilerimizin yurt, okul ve çeşitli eğitim ihtiyaçlarını karşılanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek gayesiyle faaliyette bulunan Sivas Erkek öğrenci yurdu 140 kapasitesiyle 35 yıldır Ankara’da okuyan Sivaslı üniversite öğrencilerine hizmet etmeyi kendine ilke edinmiştir.

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
- Proje ile ilgili bilgiler “www.sivasksyd.org” ve “www.sivasder.org” Internet sitesinde bulunmaktadır. - - Düzenli olarak e-maillere cevap verilmektedir.
- Yardımlarınız için ücretsiz banka hesap numaraları açılmıştır.
- Sivas’a ve diğer illerimize projenin tanıtım dosyası gönderilecektir.
- İstanbul başta olmak üzere bazı illerde projenin tanıtım toplantıları düzenlenecek ve yardım kampanyası düzenlenecektir.
- Çeşitli televizyon, radyo ve gazetelerle yayınlar ve röportajlar yapılacaktır.
- Yardım kampanyasına destek sağlamaları için iş adamlarımız, bürokratlarımız, meslek kuruluşlarımız ile irtibat sağlanmıştır.
- Türkiye genelindeki iş adamlarımıza projeyi tanıtan mektuplar gönderilecektir.
- Çeşitli dernek ve vakıf ve üst kuruluşları ile birebir görüşmeler yapılacak ve gerekirse ortak kampanyalar başlatılacaktır.
- Bu çalışmalar sonucunda Sivaslılar arasındaki iletişim en üst düzeye ulaşacaktır.

SİVAS KÜLTÜR MERKEZİ BİRİMLERİ
Başlangıçta sadece bir kız öğrenci yurdu inşa etmek amacıyla tasarlanan projenin kapsamı Sivaslılara yönelik başka ihtiyaçların karşılanması için önemli ölçüde genişletilmiştir.
Bu çerçevede, yıllarca büyük eksikliğini hissettiğimiz sosyal tesisler de bu proje kapsamına dahil edilmiştir. Burada sunulacak hizmetlerle Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, başkentimizdeki Sivaslı hemşehrilerimizin ortak buluşma noktası olmasını sağlamak temel hedefimizdir.
Proje kapsamında inşaası düşünülen tesislerle ilgili açıklamalar ilerleyen sayfalarda sunulmuştur.

SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Öğrenimlerini Ankara’da sürdüren erkek öğrencilerimize hizmet veren yurdumuz, özellikle son 6 - 7 yılda yapılan tamirat ve tadilatlar neticesinde özel yurtlar içerisinde çağdaş standartlarda hizmet veren kurumlardan biri olmuştur. Bu anlayış doğrultusunda, kız öğrencilerimize hizmet verecek bir yurdun inşaası “Sivas Kültür Merkezi Projesi”nin en önemli ayaklarından bir tanesidir. Son zamanlarda üst seviyelerde yaşanan güvenlik ve asayiş problemleri dikkate alındığında özellikle kız öğrencilerimizin barınma sorunu bir kat daha önem kazanmaktadır. Hiç kuşku yok ki, öğrenci ailelerinin en temel düşüncesi çocuklarının güvenli, huzurlu ve emin ellerde olmasının temin edilmesidir. Bu amaçla, yurt ve dernek yönetimine gelen talepler değerlendirilerek ilk adım atılmıştır.
Geleceğimizin şekillenmesinde ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli görevler üstlenecek gençlerimize hizmeti, çok önemli ulvi bir görev, sosyal bir sorumluluk olarak algılıyoruz.
Çağdaş standartlara paralel olarak projelendirilen kız öğrenci yurdu, bütün ayrıntılar düşünülerek tasarlanmıştır.
Bu çerçevede yurt binası teknolojik gelişmelere uygun, her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaca cevap verebilecek şekilde planlanmıştır. Kısa bir süre sonra sizlerin desteği ile tamamlanacak yurdumuzun faaliyetleri ve koordinasyonu 40 yıllık başarılı bir geçmişe sahip olan Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin seçkin ve deneyimli idarecileri tarafından yürütülecektir.
Özel bir yurt olarak nitelendirilen Sivas Kız Öğrenci Yurdu, yalnızca yurt ve konaklama hizmetleri değil ayrıca Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacı ile bir kültür merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Bu nedenle, öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda mesleki, kültürel ve sosyal yönden gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli seminerler, kurslar ve bunlar gibi sosyal etkinler de düzenlenebilecektir.
10 katlı yurt binasında odalar iki ve üç kişilik olarak düzenlenmiştir. Tüm odalar eşit standartlarda ve ev sıcaklığını aratmayacak şekilde tasarlanmış ve öğrencilerimizin rahatı için özenle hazırlanmıştır.

SİVAS MİSAFİRHANESİ
Ankara’nın başkent olması hasebiyle çeşitli nedenlerle gerek Sivas’tan ve gerekse diğer illerimizden sürekli olarak Sivaslılar gelmektedir. Hal böyle olunca, hem ekonomik hem de başka nedenlerle insanlarımız bir takım sıkıntılar yaşamaktadır. Sivaslılar olarak değişik vesilelerle Ankara’ya gelen hemşehrilerimizin barınma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesise sahip değiliz.
Erkek öğrenci yurdumuz çoğu zaman, zorunlu hallerde bu ihtiyacı karşılamaya çalışsa da fiziki açıdan yeterli olamamaktadır. Bu sebeple “Sivas Kültür Merkezi Projesi” kapsamında, yukarıda bahsettiğimiz ihtiyaçları karşılamak için “Sivas Misafirhanesi” yapılması tasarlanmaktadır. Böyle bir tesis, buradan yararlanacak hemşehrilerimizin ekonomik durumu dikkate alınarak ücretsiz olarak ya da geliri misafirhanenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere düşük bir ücret karşılığı hizmet verecektir.
Bunun yanı sıra, Ankara’ya sık sık çalışma ziyaretleri düzenleyen şehrimiz yetkilileri için de huzurlu ve temiz bir çalışma ortamı sağlanmış olacaktır.

SİVAS LOKALİ VE LOKANTASI
Proje kapsamında yapılması tasarlanan “lokal ve lokanta” Ankara’daki Sivaslıların yıllarca özlemini çektiği seçkin bir mekan olacaktır. Ankarada hizmetlerini yürüten Sivaslı Sivil Toplum Kuruluşlarının tüm Sivaslıların bir araya getirecek fiziki geniş bir mekanı bulunmamaktadır. Bu mekan bütün Sivaslıların buluşma merkezi olacaktır. Ayrıca geleneksel kültürümüzün en önemli yapı taşlarından olan Sivas yemeklerine olan özlemimizi giderecek lokantamızda hizmete girecektir. Geleneksel değerlerimizin korunup yaşatılması acısından önemli bir eksikliği giderecektir.

SİVAS KÜTÜPHANESİ
Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimize hizmet verecek bu kütüphane ile hem bilimsel ve akademik çalışmalar için zengin bir kaynak merkezi hem de huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı tesis edilecektir. Çeşitli eserler değerlendirilerek teşkil edilecek eğitim merkezi özellikle Sivas orijinli kaynaklar konusunda önemli bir rehber olacaktır. Başlangıçta Sivas’ın tarihi ve kültürünü yansıtan eserler ile Sivaslı yazarların eserleri yer alacaktır.

SİVAS KONFERANS SALONU
Toplumsal, ekonomik, kültürel alanlarda toplantı, seminer, genel kurul ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için “Sivas konferans salonu” Ankara’daki tüm Sivaslılara, Sivaslı kurum ve kuruluşlara hizmet verecektir. Amacına uygun olarak teçhiz edilecek böyle bir salon Ankara’daki büyük bir eksikliği de giderecektir.

SONUÇ
“Sivas Kültür Merkezi” projesinin hayata geçmesiyle Başkentimizdeki hemşerilerimize önemli bir eser kazandırılmış olacaktır. Geleneksel kültürümüzün ve folklorik değerlerimizin korunup yaşatılması için tarihi bir adım atılmıştır. “Gelin bu yolda birlikte yürüyelim” “Tohumunu biz attık, birlikte yeşertelim bu ağacı”. Zira, gelecek nesiller bu eserde katkısı olan herkesi şükranla anacaktır.
Bu zorlu süreçte, bütün Sivaslılar’a çok önemli görevler düşmektedir. Bizler, her Sivaslının bu konuda sorumluluğun bilincinde olduğuna gönülden inanıyoruz.
Tüm Sivaslı iş adamlarının, bürokratların ve sivil toplum kuruluşlarının el ele, gönül gönüle kenetlenerek bu güzide eserin en kısa zamanda gençlerimize kazandırılması için her türlü fedakarlığı yapacağına inancımız tamdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Libya Caddesi No: 19 Kolej ANKARA
Telefon: 0. 312 431 07 88 - 0. 312 430 32 40
Faks: 0. 312 430 25 15
Web: www.sivasder.org
E-Posta: iletisim@sivasder. org

BANKA HESAP NUMARALARI
- Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şubesi 2050195
- Türkiye İş Bankası Kızılay Şubesi 1549857

ANKARA SİVASLI DERNEKLER FEDERASYONU
Dergi arşivimize Altıncı Şehir'in  5. sayısını da ekledik.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sivas tanıtım filmini buradan seyredebilirsiniz.
Sivaslılar Bilgi Bankası'na kaydolun Sivas'la ilgili tüm gelişmelerden ve dernek etkinliklerinden sürekli haberdar olun.
Başarılarıyla hepimizi sevindiren Sivassporumuzla ilgili haberler, puan durumu ve fikstür için tıklayınız.
Sürekli genişleyen türkü arşivimizde sevdiğiniz bir türkü mutlaka vardır.
Sivas'tan son haberler için SRT canlı yayına bağlanın.
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardimlasma Dernegi, Ankara 2007