Yapılmakta olan kız öğrenci yurdumuzla ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şb. 2050195
Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şb. 1549857
T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 50641533-5001
Sivas Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları Hizmetinizde
Doğanşar

TARİHİ
Doğanşar’ın antik adı HYPSELE’dir. Kelime İpsile şeklinde telaffuz edilerek günümüze kadar gelmiştir.

Doğanşar ve çevresinin Osmanlı dönemindeki ismi TOZANLI idi. Kaza merkezi İpsile olarak anılırken kazanın geneli kaynakların tamamında Tozanlı Kazası veya Tozanlı Nahiyesi şeklinde adlandırılmıştır. İpsile ve çevresi bu ismi, Tozan Bey ve aynı isimle anılan cemaattan almıştır. Tozan Bey, 1455 öncesinde yörede idarî ve askerî yetkilidir. Aynı nahiyedeki bir grup köyün hem malikane hem de divanî gelirlerini elinde bulundurmaktaydı. Tozanlı cemaatinin lideri durumundaydı. 1940 tarihinde nahiye merkezine de Tozanlı adı verilmiş. Ancak, sonraki yıllarda bu ismin pek kullanılmadığı görülmekte. 1960 tarihinde İpsile adı Doğanşar olarak değiştirildi. Doğanşar; yeni doğan şehir, memleket demektir.


KONUM
Doğanşar, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda; Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi arasında yer alır. Doğanşar, 40-41° kuzey paralelleri ile 37-38° doğu meridyenleri arasında kalmaktadır.(11) Doğanşar, doğusunda Koyulhisar, batısında Hafik, kuzeyinde Almus ve Reşadiye, güneyinde ise yine Hafik ve Zara ilçeleriyle komşudur.


YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Doğanşar genelde dağlık bir araziye sahip olup; topraklarının yarısından fazlasını 1500-2000 m arasında olan saha teşkil etmektedir. Asmalı Dağ ile Tekeli Dağı ve Doğanşar ile Kösedağ’ın uzantısı olan Kabaçam dağ silsilesi arasında derin vadiler mevcuttur. Yine Yeşilırmak’ı besleyen küçük dereler bazı vadileri teşkil etmektedir.


DAĞLAR
Doğanşar’ın batısında yer alan Tekeli Dağ (2624 m), Asmalı Dağ (2406 m) ve Dumanlı Dağ’a (2170 m) karşılık doğusunda Tozanlı Irmağı (Yeşilırmak) ile Kelkit Nehri arasında uzanan Kabaçam dağ silsilesi bulunmaktadır. Diğer dağ ve tepelikler ise şunlardır: Karabacak (2385 m), Timininçal (2252 m), Karlıkçalı (2201 m), Toroluk Tepesi (1992) m), Çaltepe (1983 m), Cıbıl (1940 m), Bakırlıbeli (1567 m), Cücü Tepesi (1447 m), Tavşantepesi (1455 m) ve Taşlıktepe (1460 m).


YAYLALAR
Doğanşar, Sivas’ın en fazla yaylaya sahip ilçesidir. Doğanşar yaylaları hakkında 1925 – 1926 ta-rihli T.C Devlet Sâlnâmesi’nde “İsviçre menazır tabiiyesini gölgede bırakan bedai tabiiyeyi ihtiva ettiği gibi sanatoryumlar tesisine çok müsait hayatbahş yaylalardır” denilmekte. İlçe topraklarının yaklaşık 2/3’ünü yaylalar teşkil etmekte. Her köyün birer yaylasına karşılık ilçe merkezinde yaşayan halkın dört yaylası bulunmakta. Bunlar; Yeniyayla, Tikenli, Belbaşı ve Gölyaylası’dır. Gölyaylası Göçüköy ile ortaklaşa kullanılmakta. Yaylaların haricinde yazın erkenden yaylaların önemli bir kısmı karla kaplı iken yayla vazifesi gören döllik ve çiftlikler de bulunmakta. Dölliklere örnek olarak Göğsekü, Bağlama, Karanlıkdere ve Körselik’i gösterebiliriz. Göğsekü sonradan Tikenli yaylasına, Karanlıkdere ile Körselikliler ise Yeniyayla’ya göç etmekteler. Yaylalarda tarımla uğraşılmaz, ekip biçme olayı yoktur. Halbuki çiftlik olarak adlandırılan yerlerde hayvancılıkla birlikte tarımla da uğraşılmaktadır. Yaylaya çıkıldıktan sonra çiftliklere hayvanların bırakılması yasaktır. Çiftliklere örnek olarak; Dipsizgöl, Sarıgöz, Karabaşoğlu, Ağdaş, Böcüklü, Göl, Segerek, Armutlu, Asaçukuru, Tekeliiçi’ni sayabiliriz. Çiftlikler şahıs malı olup buralarda aile sayısı bir kaçtan otuza kırka kadar çıkmaktadır.


AKARSULAR
Yörenin en önemli akarsuyu Yeşilırmak’ın ana kolu olan Tozanlı Irmağı’dır. Tozanlı Irmağı Köse Dağı’nın batı tarafından doğar. Şerefiye’yi geçtikten sonra derin bir vadide akarak Doğanşar önlerinden geçip Kelkit’le birleşerek asıl Yeşilırmak’ı oluştururlar. Tozanlı Irmağı’na Hafik taraflarında Abaş Irmağı adı verilmektedir. Doğanşar topraklarından geçerken Dipsizgöl, Göl ve Tekeliiçi çaylarıyla Tozanlı Çayı’nın da sularını alır.
GÖLLER Doğanşar’ın muhtelif yerlerinde göller bulunmakta. Ancak, bunlar önemli büyüklükte değiller. Yörenin en önemli gölleri Dipsizgöl ile Sülükgölü’dür. Dipsizgöl: Küçük bir göldür. Derinliğinin bilinmemesi sebebiyle bu ismi almıştır. Göl çukur bir yerde olmasına rağmen su seviyesi pek yükselmez. Çünkü sularının fazlası bulduğu bir yolla Doğanşar karayolu ve etraftaki arazinin altından geçerek birrkaç yüz metre mesafedeki dereye akmakta ve aktığı yerde bir şelaleyi oluşturmaktadır. Sülükgölü: Bu göl de küçük bir göldür. Gölün özelliği, içinde yer alan sülüklerin bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır.


İKLİM
Doğanşar, iklim şartları bakımından İç Anadolu Bölgesi’nden farklı bir özelliğe sahiptir. Bilhassa Karadeniz ikliminin tesiri altındadır.

İlkbahar mevsimi Sivas’a göre daha erken gelir. Ve bol yağış alır. En yüksek sıcaklık temmuz ayında tespit edilmiştir. Sivas ve çevresinde yazları çok sıcak ve kavurucu geçtiği halde Doğanşar’da aşırı sıcaklar görülmez. Üstelik yaz mevsimlerinde de nispeten yağış alır. Şiddetli rüzgârlar ve kasırgalar burada görülmez. Kış mevsimi bol yağışlıdır. Engin yerlerde kış uzun süre devam etmekle beraber bazı köylerde sıcaklık sıfıra dahi düşmemektedir. Bölgede umumiyetle nehir istikametinde daima mevcut olan rüzgâr cereyanı rutubeti bırakmaz. Bu bakımdan havası sağlam ve sağlık şartlarına uygundur.

(Kaynak: www.dogansar.gov.tr)
ANKARA SİVASLI DERNEKLER FEDERASYONU
Dergi arşivimize Altıncı Şehir'in  5. sayısını da ekledik.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sivas tanıtım filmini buradan seyredebilirsiniz.
Sivaslılar Bilgi Bankası'na kaydolun Sivas'la ilgili tüm gelişmelerden ve dernek etkinliklerinden sürekli haberdar olun.
Başarılarıyla hepimizi sevindiren Sivassporumuzla ilgili haberler, puan durumu ve fikstür için tıklayınız.
Sürekli genişleyen türkü arşivimizde sevdiğiniz bir türkü mutlaka vardır.
Sivas'tan son haberler için SRT canlı yayına bağlanın.
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardimlasma Dernegi, Ankara 2007