Yapılmakta olan kız öğrenci yurdumuzla ilgili detayları öğrenmek için tıklayınız.
Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şb. 2050195
Türkiye İş Bankası Ankara Kızılay Şb. 1549857
T.C. Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 50641533-5001
Sivas Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları Hizmetinizde
Divriği

Tarihi :
Sivas İlinin büyük İlçelerinden biri olan Divriği eski bir tarihe sahiptir. Hititler zamanından beri yerleşme alanı olarak bilinen Divriği‘nin adı, eski Yunan yazımlarında Apbrike olarak geçmektedir. Bizans devrinde Tepbrike olarak yaygın bir hal almış ve Türklerce Divrik adıyla anılmıştır. Arap coğrafyacıları ise şehrin adını ilk kaynaklara uygun olarak abrik şeklinde tespit etmişlerdir.

Divriği, Bizans ile İran arasında sınır karakollarından birini meydana getiriyordu. İmparator Meraklius tarafından Sasani yayılmasından kurtarılan Divriği , kısa zamanda bu sefer Arapların saldırılarıyla karşılaştı. Bu devirde Divriği kendi adıyla anılan ırmağın (Bugünkü Çaltı (Çayı) üstünde yüksek bir tepede sağlam bir kale olarak stratejik bir değer taşımakta idi. Çevredeki halk,doğu Hıristiyanlığı ile paganizmin karışımından meydana gelen ve Samsatlı Pevlus’un yaymış olduğu mezhebi mensupları idi. Bu yüzden pavlikyan adıyla anılan bu mezhebin başlıca merkezlerinden biri idi. Divriği’nin yakınında bulunan büyük bir mağara ile kilise, şehre kutsallık kazandırıyor ve mağarada saklanan din şehitlerinin cesetleri ise Ashaba-ı Keyf olarak değerlendiriliyordu. Dik kafalı ve zorlu bir topluluk olan pavlikyanlar bir yandan Ortodoks Bizansla, bir yandan da Araplarla süregelen uğraşmalarında kimi zamanda başarılar elde etmişlerdir. Birinci Basileios 870 yılında Divriği önünde Pavlikyanlara karşı büyük bir başarı kazanmışsa’ da ertesi yıl Pavlikyanlar Ankara ‘ya kadar bütün Kapadokyayı ele geçirmişlerdir.

Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Divriği ‘de Türk egemenliğine girdi. Divriği‘nin Türkler tarafından ne zaman alındığı kesin olarak bilinmemekle beraber 1071 yılından 1091 yılına kadar geçen yirmi yıl içinde alındığını kabul etmek zorunluluğu vardır. Divriği‘nine Alpaslan‘ın Komutanı Mengücek Gazi ‘ye verildiği ve o’nun bağlı olduğu Oğuz boylarından Kayı, Bayat, Karaevli ve Akevli boylarının yerleştiği bilinmektedir. Mengücek Gazi ‘nin oğlu İshak ‘ın 1142 yılında ölümü üzerine ikiye ayrılan Mengücek Beyliğinin Divriği kolunu Süleyman bey korumuştur. Bu beylik kültürel bir gelişme gösterirken bir yandan da Anadolu Selçuklu Sultanlığına bağlı olarak Hıristiyanlara Şah ‘ ın 1224 tarihinde yaptırdığı KALE ile oğlu Ahmet Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan ULUCAMİ ve ayrıca Ulu camiye bitişik olarak Ahmet şah ‘ n karısı Turan Melek tarafından yaptırılan DARÜŞŞİFA büyük bir önem taşır. Divriği ‘ deki son Mengücek beyi Salih’ e ait kitabe 1252 tarihini göstermektedir. Bu tarihten 9 yıl önce Anadolu Selçuklu Sultanlığı Moğol baskısı altında eski gücünü kaybetmiş bulunuyordu . İlhanlı hükümdarı Abaka Han, Baybarasb ’a karşı giriştiği seferde 1277 yılında Divriği’ ye geldiğinde şehir artık Mengüceklerin egemenliğinden çıkmıştı.

Abaka Han Divriğililerce saygı ile karşılanmış olmakla birlikte kalenin yıktırılmasını emretmişti, Anadolu'daki Türk birliğinin dağılmış olduğunu bu devirde , Sivas Eratna oğullarına bağlanmışken Divriği nin Mısır –Memlük yönetiminde kaldığı görülür. 1398 de karayüllük Osman ‘ın Sivas Sultanı Kadı Burhanettin’ i Zara ile Divriği arasında yenilgiye uğratıp öldürülmesinden sonra yöreye egemen olan Osmanlı beyi Yıldırım Beyazıt. Divriği Kalesini Mısırlı Veli İbrahim Şuhri ‘nin oğlundan teslim almıştı. Ancak, 1401 de Timur ‘a karşı Memlük imparatorluğu ile bir anlaşma yaparken bu kaleyi yine onlara bırakmak zorunda kalmıştır. Divriği ‘nin Türk Beyliğine kesin olarak katılması, Yavuz Sultan Selim ‘in devrinde Mercidabık zaferinin sonunda olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunca Sivas Beylerbeyliğine bağlı bir Sancak olarak teşkilatlanan Divriği ; Harput, Arapkir ve Zara yolu üzerinde önemli bir konaktı. 17. Yüzyıldan başlayarak Anadolu’ da güvenliğin bozulması üzerine Tunceli dağlarında sığınan eşkıyaların baskısı altında kaldı . iki yüzyıl süren bu güvensizlik devresinde şehir güvenilir sığınaklardan biriydi . 19 ncu yüzyılda Devlet otoritesi kendisini gösterince, şehrin bu önemi kayboldu. Arkadan gelen ekonomik çöküntü Divriği ‘ye bırakılmış bir şehir görüntüsü vermişti. Sivas İlinin yeniden teşkilatlanması üzerine bir İlçe merkezi haline getirilmişti.

Coğrafyadaki yeri


Divriği yukarı Fırat havzasının İç Anadolu sınırı yakınında Sivas İlinin Güneydoğusunda yer alır. Divriği İlçesi Fırat nehrinin bir kolu olan Çaltı çayı vadisi kenarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 1225 metredir.İlçenin yüzölçümü 2781, 56 Km. karelik bir alanı kaplar Doğusunda Ilıç ve Kemaliye , Batısında Kangal, Kuzeyinde İmranlı ve Zara, Güneyinde Arguvan, Arapkir, Hekimhan İlçeleri ile çevrilidir. Divriği İlçesi çok dağlık bir bölgeyi içine almaktadır. Dağlar arasında dik ve derin vadiler içerisinde Fırat’ın küçük kolları akmaktadır. Arazi çıplak ve vahşi görünüşlüdür.

İlçede Karasal iklim özellikleri görülür. Kışları çok karlı ve soğuk,yazları sıcak ve kurak geçer. İlçenin bazı dağlarında Meşe, Ardıç ve Çam türü seyrek orman alanları. Mevcuttur.

İlçenin önemli dağları: Kuzeyde Çengellidağ (2650), Deli dağ(2150), Efendi, Göldağ ve Akdağdır. Güneyde Yama,Demirli,Geyikli,Güney Doğuda Sarıçiçek, Doğusunda Igımbat,Batıda Dumluca yer almaktadır.

Dağların yüksek,serin ve yaylacılığa elverişli şeklide otlaklarla kaplı olması, ayrıca toprak veriminin düşüklüğü’ de yaylacılığı ön plana çıkarmıştır.

Başlıca yaylaları: Yama, Sarıçiçek, Göldağı,Eğrisu, Demirli ve Dumluca yaylası olmakla birlikte bir çok köyün kendine ait yaylaları vardır.

İlçenin en önemli akar suyunu Kangal İlçesi Karagöl dağlarından çıkan çaltı suyu teşkil eder. Bu su aktığı vadi boyunca tekbir fayda sağlamadan Kemaliye İlçesi topraklarında kara suyla karışarak Fırat’ı oluştur. Sulamada fayda sağlayan bu suyun kollarıdır.bunların en önemlisi Sincan ve hamu dereleri ile lıhçayı ve palha çayıdır.

(Kaynak: www.divrigi.gov.tr)
ANKARA SİVASLI DERNEKLER FEDERASYONU
Dergi arşivimize Altıncı Şehir'in  5. sayısını da ekledik.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sivas tanıtım filmini buradan seyredebilirsiniz.
Sivaslılar Bilgi Bankası'na kaydolun Sivas'la ilgili tüm gelişmelerden ve dernek etkinliklerinden sürekli haberdar olun.
Başarılarıyla hepimizi sevindiren Sivassporumuzla ilgili haberler, puan durumu ve fikstür için tıklayınız.
Sürekli genişleyen türkü arşivimizde sevdiğiniz bir türkü mutlaka vardır.
Sivas'tan son haberler için SRT canlı yayına bağlanın.
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardimlasma Dernegi, Ankara 2007